top of page

Selenium

สั่งการทำงานกับเวปด้วยชุดคำสั่ง สร้างเป็นระบบอัตโนมัติ

Selenium เป็นเครื่องมือทำให้สามารถเขียนคำสั่งเพื่อทำงานบน browser ผ่านชุดคำสั่ง Python ได้ ทำให้สามารถออกแบบการทำงานต่างๆ กับเวปไซต์ หรือโปรแกรมที่เปิดผ่าน browser และสร้างเป็บระบบทำงานอย่างอัตโนมัติได้

ระบบอัตโนมัติทำงานกับหน้าเวป

ส่งคำสั่งคลิก พิมพ์ ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนหน้าเวป อย่างเป็นระบบ เพื่อทำงานบนเวป หรือบนโปรแกรมที่เปิดผ่าน browser อย่างอัตโนมัติ

ทำงานกับเวปไซต์แบบ dynamic 

dynamic website คือเวปไซต์ที่ต้องให้ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมร่วม เช่น ต้อง scroll เมาส์ เลื่อนเมาส์ รอข้อมูลโหลด หรือกดปุ่มใดๆ เพื่อให้โหลดข้อมูลที่ต้องการ Selenium ช่วยส่งการทำงานเหล่านี้ไปยังเวปไซต์ได้อัตโนมัติ

ใช้เก็บข้อมูลหน้าเวป

เทคนิคหนึ่งสำหรับการเก็บข้อมูลหน้าเวป คือ การใช้ Selenium เข้าไปทำงานกับตัวเวปไซต์เพื่อให้โหลดข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ จากนั้นใช้เครื่องมืออย่าง bs4 เข้าไปสกัดข้อมูลที่ต้องการออกมา

เรียนรู้ไปกับบทเรียนสร้างโปรเจครอบตัว

Selenium คือ เครื่องมือสำหรับการควบคุม browsers เช่น Chrome ทำให้สามารถใช้สั่งการทำงานบนเวปไซต์ หรือ โปรแกรมที่เปิดผ่าน Browser ได้ผ่านชุดคำสั่งในภาษา Python ได้

Checkpoint

จะใช้งานได้ ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง? ตรวจจากที่นี่

การสร้างโปรเจคประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ต้องนำมาทำงานร่วมกัน checkpoint จะช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบองค์ประกอบที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน เพื่อปรับใช้องค์ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนตัว

ติดตั้ง chromedriver

chromedriver เป็น browser ที่ปรับแต่งเพื่อให้ใช้ Python สั่งงานได้โดยตรง สำหรับการใช้งานคำสั่งของ Selenium จะต้องมีการติดตั้งตัว chromedriver และ chrome ลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้

การระบุตำแหน่งบนหน้าเวป

สำหรับการระบุตำแหน่งบนเวปเพื่อส่งคำสั่งทำงานด้วย จะใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML ในเรื่องของ Tag และการระบุข้อมูลที่อยู่ใน Tag ซึ่งมีหลายเทคนิคที่สามารถเลือกใช้ได้ เช่น การใช้ xpath

การส่งคำสั่งทำงานกับหน้าเวป

chromedriver เป็น browser ที่ปรับแต่งเพื่อให้ใช้ Python สั่งงานได้โดยตรง สำหรับการใช้งานคำสั่งของ Selenium จะต้องมีการติดตั้งตัว chromedriver และ chrome ลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้

การส่งคำสั่งทำงานกับ browser

chromedriver เป็น browser ที่ปรับแต่งเพื่อให้ใช้ Python สั่งงานได้โดยตรง สำหรับการใช้งานคำสั่งของ Selenium จะต้องมีการติดตั้งตัว chromedriver และ chrome ลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้

กลุ่มถาม-ตอบ

ติดตามบทเรียน อัพเดทต่างๆ บน Discord

บนกลุ่ม Ultimate Python ติดตามบทเรียนใหม่ อัพเดทในบทเรียน ถามตอบกับผู้สอน และทีมงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ที่มาอัพทักษะ Python ด้วยกัน!

bottom of page