top of page

ส่งอีเมล์ทั้งวัน? ให้ Python ส่งอีเมล์หาผู้รับเฉพาะคนด้วยระบบที่คุณสร้างเองได้

Updated: Aug 15, 2021


การส่งอีเมล์เป็นอีกส่วนหนึ่งของงานเอกสารที่หลายท่านมีร่วมกัน หากใครเคยต้องส่งอีเมล์จำนวนมากที่มีแบบแผนซ้ำๆ และมีแค่รายละเอียดบางส่วนปรับแต่งให้ผู้รับรายบุคคลจะรู้เลยว่างานอีเมล์นี่ใช้เวลามากมายแค่ไหน


นอกจากการเตรียมเนื้อหาอีเมล์แล้ว หลายครั้งการส่งอีเมล์ยังประกอบไปด้วยเอกสารที่มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะผู้รับเช่นเดียวกันทำให้หนึ่งอีเมล์นั้นยิ่งใช้เวลามากขึ้นไปอีก


แต่เช่นเดียวกันกับการทำงานที่มีแบบแผน และทำซ้ำในจำนวนมากงานอื่นๆ งานอีเมล์ก็เป็นอีกงานที่สามารถใช้ Python ทำแทนได้

working-with-email-with-python-command

การส่ง Email ด้วย Python วันนี้จะนำเสนอ Library ที่ชื่อว่า Yagmail ที่ใช้งานตั้งแต่การเข้าระบบ เขียนอีเมล์ แนบรูป ใส่รูปในข้อความ เขียนข้อความ จนถึงการส่งจบใน Library เดียว


โดยจะใช้การทำงานกับ Gmail เป็นหลัก ซึ่งจะต้องมีการปรับค่า แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า เป็นเปิดให้สามารถทำงานร่วมกับ Python ได้


สำหรับเนื้อหาของ Email จะเป็นการทำงานกับ String เป็นหลัก เมื่อมีส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามผู้รับเราสามารถใช้การเขียน String ที่เรียกว่า f string เพื่อปรับเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้


จะเห็นได้ว่าหลักๆ ที่เราจะทำงานกับ Email ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่า string เพื่อใช้เป็นเนื้อหาโดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อความเพื่อเข้ากับผู้รับ


ส่วนการระบุส่วนอื่นๆ สามารถใช้กับ function .send( ) โดยสามารถระบุเนื้อหาอีเมล์ และรูปในข้อความได้ใน contents และไฟล์แนบได้ใน attachment


ดูวิธีการเขียนแบบละเอียดได้ในรูปของโพสนี้เลย


นอกจากการเปลี่ยนเนื้ออีเมล์ เรายังสามารถใส่รูปเข้าไปในข้อความ และการแนบไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเฉพาะ


ซึ่งข้อดีของการใช้ Python คือ การที่เราสามารถรวมงานจากหลายส่วน ข้อมูลจากหลายที่เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ที่จะช่วยลดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เรียนวิธีการสร้างระบบส่งอีเมล์อัตโนมัติ แบบทีละขั้นตอนจนทำได้จริงฉบับเรียนจาก 0 ได้ที่ Ultimate Python เร็วๆนี้นะครับ^^


ใช้ Python ส่ง email หาคนจำนวนมากพร้อมเนื้อหาเฉพาะบุคคล เรียน Python Online

เรียนเรียน Python จาก 0 ฉบับวัยทำงานยุคใหม่

เริ่มไว ใช้ได้ทันที พร้อมการดูแลจากผู้สอนโดยตรง และกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

เรียนรู้เกี่ยวกับคอร์สเรียนเพิ่มเติม https://ultimatepython.teachable.com/p/python-automation
680 views0 comments

Comments


bottom of page