top of page

รองรับยุค Data ลดงานรูทีน เพิ่มประสิทธิภาพคน เพิ่มเวลาทำงานคุณค่า ด้วย Python

ในยุคที่ข้อมูลหลั่งใหลเข้ามาให้องค์กรได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ เกิดผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ งานที่ไม่เพิ่มคุณค่า หรือหลายคนเรียกว่า "งานรูทีน" / "Routine Task" ที่เป็นงานจำพวก การจัดการข้อมูล การดึง กรอกข้อมูลจากระบบต่างๆ มาใช้งาน ที่มีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการใช้งานข้อมูลมากขึ้น


วันนี้ผมซิปป้า จะพาทุกคนมาเข้าใจ โอกาส และสิ่งที่คุณจะพลาดไป ถ้าไม่รู้ กับการลดงานทำซ้ำด้วยการสร้างระบบจัดการอัตโนมัติ ลดเวลาการทำงานรูทีน เพิ่มเวลาการทำงานคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพคนรองรับงานที่มีมากขึ้น แบบไม่ต้องเพิ่มคน อัปทักษะใหม่การเขียนโค้ด Python!

เพิ่มงาน ไม่ต้องเพิ่มคน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านทักษะใหม่ การเขียนโค้ดด้วย Python

ข้อมูลที่มากขึ้น VS Non Value Add Activity


การมีข้อมูลมากขึ้น และการนำมาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ก่อให้เกิดงานที่เรียกว่า Non Value Added Activity หรืองานรูทีน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน การจัดการ จัดเก็บข้อมูลลงระบบหลังบ้าน หรือแม้แต่การวิเคราะห์ และการนำไปใช้งานข้อมูล


เช่น เมื่อมีการเก็บข้อมูลการขายมากขึ้น จากแต่ก่อนเซลล์ไม่เคยต้องจัดการเรื่องเอกสาร เรื่องข้อมูล ก็ต้องมาเตรียมข้อมูล เตรียมเอกสาร จนไปถึงการทำรายงานต่างๆ ซึ่งกินเวลาที่ "สร้างคุณค่า" ให้กับลูกค้า เช่น การดูแล ติดตามผลการขาย หรือการให้ข้อมูล จะต้องมาทำงานที่ "ไม่สร้างคุณค่า" เช่น การเตรียมเอกสาร เตรียมรายงาน


งานที่ไม่สร้างคุณค่าเหล่านี้ถูกเรียกว่างานรูทีน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นรอบๆ เช่นรายงวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ซึ่งกินเวลางานที่ช่วยสร้างประโยชน์ที่สุดท้ายสร้างเป็นรายได้ให้กับองค์กร


50% ของงานรอบตัวลดได้ทันที แต่...


จากผลการศึกษาของ Mckinsey & Co. พบว่างานเกือบ 50% สามารถทดแทนได้ด้วยระบบที่จัดการงานเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งงานเหล่านี้แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานประจำสัปดาห์, การดึง การกรอกข้อมูลที่ต้องการในระบบหลังบ้าน, หรืองานทำซ้ำ เช่น การดึงข้อมูลหลายๆ อย่างจากระบบที่ต้องทำทีละอันซ้ำๆ ไป


ซึ่งงานในกลุ่มแรก ที่ทดแทนได้ทันทีจะเป็นงานจำพวกที่ไม่สร้างคุณค่า เนื่องจากงานเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ ใช้การวิเคราะห์น้อย เป็นงานทำซ้ำตามเงื่อนไขแบบเป๊ะๆ ทำซ้ำ และทำหลายขั้นตอน ซึ่งหากให้พนักงานเป็นคนทำโดยไม่มีระบบช่วย จะใช้เวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดได้มาก แต่หากใช้เป็นระบบเข้ามาจัดการแทน จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดไปได้


ปัญหาหลักอยู่ที่คน ไม่ใช่เทคโนโลยี


แต่ผลการศึกษาของ World Economic Forum พบว่าแม้ทางด้านเทคโนโลยีจะพร้อม แต่ปัญหาหลักๆ ที่การใช้งานระบบเหล่านี้มาทดแทนการทำงานของคน มีปัจจัยที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดด้านคน เช่น การที่พนักงานเดิมมีทักษะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน / สร้างระบบ, ไม่สามารถหาคนใหม่ที่ต้องการได้, หรือแม้แต่ความไม่เข้าใจถึงโอกาส และประโยชน์ในการปรับใช้ในทีมบริหาร


การอัปสกิลสู่ Citizen Developer


ซึ่งเทรนด์โลกของการแก้ไขปัญหาเรื่องคนกำลังโฟกัสมาที่การอัปสกิลให้พนักงานเดิมทำสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับคำว่า Citizen Developer ที่มีการเติบโตขึ้นในระยะหลังนี้


เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำทีม support ที่เป็นลักษณะการรวมศูนย์อาจไม่ตอบโจทย์ในอนาคตอีกต่อไป เช่น การมีทีม Developer, IT, Data ทีมกลางทีคอยตอบโจทย์งานให้กับทุกทีม (Business Unit /BU) ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานของแต่ละทีมที่เปลี่ยนไปตามโปรเจคที่เกิดใหม่ได้


ทำให้ปัจจุบันการ empower หรือส่งเสริมให้พนักงานเดิม เรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อสร้างเครื่องมือให้ตอบโจทย์การใช้งานของตัวเอง กลายเป็นเทรนด์ที่มาแรง เนื่องจากพนักงานในทีมต่างๆ เป็นผู้ที่รู้โจทย์ปัญหามากที่สุด และการเข้ามาของเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยให้สามารถสร้าง solution ต่างๆ ขึ้นมาใช้ได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน


เมื่อการเขียนโค้ดกลายเป็นทักษะของทุกคนด้วย Python


ในปัจจุบันการทำงานอยู่ในรูปแบบ Digital ที่กำลังจะเป็น 100% ทุกอย่างอยู่บนคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ระบบข้อมูลต่างๆ เป็นไฟล์ เป็นโปรแกรม แทนที่กระดาษ ทำให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมต่างๆ ใช้ระบบต่างๆ ได้ดีกว่า สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า


โลก Digital นี่เองที่ทำให้ การเขียนโปรแกรม การเขียนโค้ด กลายเป็นทักษะที่ไม่ใช่แค่โปรแกรมเมอร์เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งแต่ก่อนการเขียนโค้ด มุ่งเน้นไปที่การสร้างโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น แต่ปัจจุบันการเขียนโค้ดมุ่งเน้นไปที่การเขียนคำสั่ง "สั่งงานคอมพิวเตอร์" ให้ทำตามที่ต้องการ


และการที่ Python ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเขียนโค้ด ถูกสร้างขึ้น และถูกใช้งานอย่างแพร่หลายจนถึงระดับมืออาชีพ แต่มีจุดเด่นที่เรียนรู้ได้ง่าย ทำให้การเขียนโค้ดด้วย Python กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรขั้นพื้นฐานในหลายประเทศ จนมีคนบอกว่า Python คือภาษาที่ 3 ที่ทุกคนต้องรู้ให้มีความได้เปรียบในโลกการทำงาน


การสร้างระบบอัตโนมัติใช้งานเองด้วย Python


ความง่าย และการใช้งานเพื่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ ประกอบกับคำสั่งที่มีให้ใช้หลากลาย ประยุกต์ใช้ทำงานรอบตัวได้ทันที ตั้งแต่ ควบคุมการทำงานกับข้อมูลใน Excel, การดึง กรอกข้อมูลลงระบบ, การสร้าง Dashboard ที่ใส่ข้อมูลเข้าไปแสดงผลได้ หรือ การดึงข้อมูลจากเวปไซต์มาใช้ประโยชน์ต่อได้ ทำให้ Python สามารถปรับใช้งานได้ทันทีรอบตัวในออฟฟิศ


นอกจากที่มือใหม่เริ่มใช้ได้ทันที Python ยังเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า open source หรือใช้งานได้ฟรี ปรับแต่งได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ทำให้ได้รับความนิยมทั้งในองค์เล็กๆ และองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความยืดหยุ่น และมีเครื่องมือให้ใช้ได้ครบครัน แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


คอร์สเรียน Python สำหรับวัยทำงาน


ทาง Ultimate Python มีคลาสเรียนสำหรับวัยทำงานที่สนใจ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดภาระคน และปูพื้นฐานให้พร้อมสู่ทักษะด้าน Data แบบวัดผลได้จริงทันทีในคอร์สลดงานด้วย Python


สามารถดูรายละเอียดคอร์ส และแจ้งความสนใจผ่านฟอร์มบนเวปได้เลยนะครับ


มีงานอะไรบ้าง ที่ยังต้องทำซ้ำๆ อยู่

  • จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาทำ รายงาน

  • วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลไปใช้งานต่อ

  • กรอก ดึงข้อมูลจากระบบหลังบ้าน

  • เก็บรวมข้อมูลข้อมูลจากระบบต่างๆ
521 views0 comments

Comentários


bottom of page