top of page

8 กลุ่มงานที่เหลือรอด และโอกาสในการเปลี่ยนงาน โดย World Economic Forum

ในปี 2020 World Economic Forum ได้เผยแพร่ผลสำรวจที่สะเทือนหลายๆ อาชีพในรายงานที่ชื่อว่า The Future of Jobs Report 2020 ซึ่งเป็นรายงานผลสำรวจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของการทำงานที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ถูกเร่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19


ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นหนึ่งในรายงานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดฉบับหนึ่งเมื่อเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของการทำงาน รวมไปถึงกระแสการอัพทักษะ เปลี่ยนอาชีพในปัจจุบัน วันนี้ซิปป้ามาสรุปสั้นๆ ในเนื้อหาส่วนของการเปลี่ยนแปลงของงานจากรายงานรวมทั้งหมด พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มสำหรับผู้ที่สนใจTable of Contents


 • งานดาวรุ่ง และงานดาวร่วง

 • 8 กลุ่มงานแห่งอนาคต (Jobs of Tomorrow)

 • การเปลี่ยนงาน

 • รายงานฉบับเต็ม


งานดาวรุ่ง และงานดาวร่วง


จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากผลสำรวจ Future of Jobs Survey 2020 พบว่าภายในปี 2025 ประเมินไว้ว่าอาจมีมากถึง 85 ล้านตำแหน่งงานที่ถูกทดแทนจากการนำเครื่องมือต่างๆ เข้ามาทดแทน และกว่า 97 ล้านตำแหน่งงานเกิดใหม่ในกลุ่มงานดาวรุ่ง


จากผลสำรวจในปี 2020 ของ Future of Jobs Survey พบว่างานดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดได้แก่

 • Data Analysts และ Scientists, AI

 • Machine Learning Specialists

 • Robotics Engineers

 • Software and Application developers

 • Digital Transformation Specialists.


และมีตำแหน่งงานที่เกิดใหม่ ที่มีความต้องการจากบริษัทในหลาย industry ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่าง

 • Process Automation Specialists

 • Information Security Analysts

 • Internet of Things Specialists8 กลุ่มงานแห่งอนาคต (Jobs of Tomorrow)


ตำแหน่งงานเดิม ถูกทดแทนด้วยการเติบโตของงานตำแหน่งใหม่ๆ ในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า "Jobs of Tomorrow" ข้อมูลที่ร่วมกันเก็บโดย LinkedIn และ Coursera ทำให้เห็น 99 งานใหม่ ที่มีความต้องการร่วมกันใน 20 ประเทศ โดยงานเหล่านี้ถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันของทักษะ


กลุ่มงานใหม่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นผ่านกระแสการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการทำงานมากขึ้น และความต้องการเพื่อเสริมการโตของในอุตสาหกรรมอย่าง green economy, data & AI, engineering, cloud computing, care economy และ product development.


กลุ่มงานแห่งอนาคตเหล่านี้ถูกเรียกในรายงานนี้ว่า emerging job clusterการเปลี่ยนงาน


นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ในช่วง 2015 - 2020 ของ LinkedIn ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนงานสู่ตำแหน่งงานใหม่ กลุ่มงานที่เกิดขึ้นใหม่ หรือแม้แต่อาชีพใหม่ ที่ในรายงานนี้เรียกว่า "pivots"


โดยในรายงานมีการประเมินความคล้ายคลึง และความแตกต่างของตำแหน่งงานต่างๆ ผ่านการประเมินทักษะหลักที่ใช้งาน และคำนวนออกมาเป็นความแตกต่างของงาน และชี้ให้เห็นโอกาสของการเปลี่ยนงานใหม่


กลุ่มอาชีพ sales ในอนาคตอาจมีมากถึง 75% ที่ย้ายงานมาจากอาชีพอื่น (ภาพ A.) แต่ในขณะเดียวกัน โอกาสของการเปลี่ยนงานของคนที่อยากข้ามสายมีมากที่สุดในกลุ่มงาน Product Development, Data and AI ที่ 72% ของคนในสายงานนี้ในอนาคตเป็นคนที่ข้ามมาจากสายงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย (ภาพ C.)ซึ่งการย้ายสายงานเราถูกนำมาสร้างเป็นกราฟ แสดงให้เห็นความหลากหลายของกลุ่มคนที่ย้ายสายงานไป Data and AI และ Product Development ในรายงานตามภาพด้านล่างนี้การเปลี่ยนงาน


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ >> https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/


ปีนี้ เรียนรู้ เติบโต ไปด้วยกันนะครับ #ultimatepython


ช่องทางการติดต่อ


เข้ากลุ่มพูดคุยบนเฟสบุค


ติดตามคลิปบทเรียน บน Youtube


ติดตามบทความใหม่ บนเวปไซต์

240 views0 comments

Comments


bottom of page