top of page

ทำความรู้จักกับ Object: ประเภทข้อมูลของ Python ที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่าง

Updated: Aug 15, 2021

วันนี้ Ultimate Python และ ซีรี่ย์ 5 นาที เขียน Python เป็น จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่อง Object ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุด และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ให้ใช้งานได้จริง


โครงสร้างของ Python

กำหนดให้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ทำให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากที่ Python แบ่ง "Object" หรือข้อมูล เป็นประเภทต่างๆ แล้ว ยังมีการสร้างเครื่องมือที่ช่วยจัดการ Object ประเภทต่างๆ เตรียมไว้ให้ด้วย การกระทำกับข้อมูลต่างๆ จึงสามารถเลือกเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว และคัดแยกไว้พร้อมให้หยิบใช้งานได้ทันที


การระบุ Object ประเภทต่างๆ มักมีสัญลักษณ์ที่คอยบ่งบอกทำให้การแยกประเภทข้อมูลทำได้ง่าย นอกจากนี้ข้อมูลประเภทต่างๆ ยังมี "สี" ที่แสดงออกมาไม่เหมือนกันอีกด้วย ดังนั้นถ้าสังเกต จำ และทำความเข้าใจ ไม่ว่าใครก็สามารถแยกประเภทข้อมูลได้ง่ายๆ แน่นอน


String: ข้อมูลตัวอักษร

เป็น Object ที่ใช้เก็บ "ตัวอักษร" ที่รวมถึงตัวเลข อักษรพิเศษ และการเว้นวรรค ในรูปแบบของตัวอักษร ดังนั้นเมื่อทำงานกับ String ให้นึกถึงว่าเรากำลังจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ในลักษณะของการทำงานกับข้อความ ตัวอักษร


สัญลักษณ์สำคัญ

String ใน Python จะมีสีแดง และจะต้องมีสัญลักษณ์ " " หรือ ' ' กำกับเสมอ

"string"

Integer: ข้อมูลเลขจำนวนเต็ม

เป็นประเภทที่ใช้เก็บตัวเลขที่ไม่มีทศนิยม พร้อมคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของเลขนั้น


สัญลักษณ์สำคัญ

จะมีสีเขียว ซึ่งตัวเลขจำนวนเต็มจะถูกสร้างเป็น Object ประเภท Integer อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ใดเพิ่มเติม

9

Float: ข้อมูลเลขทศนิยม

เป็นเลขที่มีทศนิยม ที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ แตกต่างจาก Integer เพียงอย่างเดียว คือ มีคำสั่งเพื่อการแสดงผลตัวเลข เช่น จำนวนทศนิยม


สัญลักษณ์สำคัญ

จะมีสีเขียว และจะต้องมีสัญลักษณ์ทศนิยม

9.0

ข้อสังเกต
มีเพียงตัวเลขที่เป็นประเภท Integer, Float เท่านั้นที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ เลขที่ถูกสร้างเป็น String จะถูกนับเป็นตัวอักษร

Boolean: ค่าความจริง

มี 2 ค่า True, False ที่สร้างจากการเปรียบเทียบของตัวเลข สร้างจากการใช้คำสั่งสร้าง Boolean ซึ่งค่าความจริงจะนำไปใช้ร่วมกับการสร้างเงื่อนไขทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิชท์ที่คอยบอกว่าจะทำ หรือไม่ทำการกระทำใดๆ


สัญลักษณ์สำคัญ

จะมีสีเขียว ตัวหนา

True

List: ชุดข้อมูลแบบรายการ

เป็นชุดข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม Object หลายๆ ตัวเอาไว้ด้วยกัน สามารถเก็บ Object ได้หลากหลายประเภทพร้อมกัน โดยการเก็บ Object ของ List จะใช้ "ตำแหน่ง" ที่อยู่ภายใน List เพื่อเป็นตัวระบุข้อมูล


ซึ่ง List เป็นชุดข้อมูลที่ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากที่สุด และเป็นชุดข้อมูลตั้งต้นเพื่อใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลอีกหลายประเภทอีกด้วยสัญลักษณ์สำคัญ

[ ] วงเล็บเหลี่ยม แสดงให้เห็น 1 List โดยใน 1 List จะมีหลาย Object อยู่ร่วมกันที่มี , คั่นระหว่าง Object

["string", 9, 9.0, True]

DataFrame: ข้อมูลตาราง

เป็นชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วย Library หรือชุดคำสั่งที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อใช้งานข้อมูลที่มีการจัดเก็บแบบตารางอย่างข้อมูลใน Excel ที่ระบุข้อมูลด้วยคอลัมภ์ และแถว


คำสั่งในการสร้าง

ใช้ Library Pandas และคำสั่ง .DataFrame( )

import pandas
pandas.DataFrame( )

ให้เราช่วย

ในการเรียน Python จาก 0 ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง คอร์สเดียวจบรู้พื้นฐานนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที


เรียนเรียน Python จาก 0 ฉบับวัยทำงานยุคใหม่

เริ่มไว ใช้ได้ทันที พร้อมการดูแลจากผู้สอนโดยตรง และกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

เรียนรู้เกี่ยวกับคอร์สเรียนเพิ่มเติม https://ultimatepython.teachable.com/p/python-automation


1,891 views0 comments

Comentarios


bottom of page