top of page

Subplots แสดงกราฟหลายประเภท หา Insight ใน 1 นาที

Updated: May 4, 2022

เลือกประเภทกราฟเองในแต่ละส่วน รวมกันเป็นกราฟที่มีหลายตัวด้วย Subplots ที่ใช้แสดงข้อมูล หา Insight ง่ายๆ

วันนี้เรามีการเตรียมข้อมูลยอดขายสมุนไพรของร้านหนึ่งไว้ ที่ใช้ในการสร้างกราฟ แสดงผลข้อมูลไว้ด้วยเข้าเอกสาร
สนใจเรียนใช้ Python ทำงาน Excel อัตโนมัติ? ใช้วิเคราะห์ข้อมูล Excel? แบบอัพเดททุกสัปดาห์?


เรียนรายเดือนเพียง 200 บาท เรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://upython.co/p-excel


298 views0 comments

Comments


bottom of page