คอร์สสดรุ่นที่ 11

เรียนจาก 0 จนใช้งานได้จริง

ดูแลแบบตัวต่อตัว

คอร์สสำหรับ 10 ท่าน

1/6

ทั้งใน และนอกเนื้อหา

ดูแลตั้งแต่วันแรก

ที่ต้องทำซ้ำๆ ใช้เวลามากๆ

ปรึกษาการลดงาน

อัพเดทเนื้อหา และสิทธ์อื่นๆ

ได้สิทธิ์การเรียนออนไลน์

Ultimate

Python

ตารางเรียน

7 พฤศจิกายน 2563 10.00-13.00

    Python กับการลดงาน

    ตัวอย่างระบบอัตโนมัติ

    การใช้เครื่องมือ

    ข้อมูลตัวอักษร
    ข้อมูลตัวเลข
    ชุดข้อมูลแบบรายการ
    Workshop

 

7 พฤศจิกายน 2563 14.00-17.00
    การสร้างเงื่อนไข

    เงื่อนไขกำหนดให้ทำคำสั่ง

    การสั่งคำสั่งซ้ำๆ ผ่าน Loop

    แบบฝึกหัด และ Workshop

14 พฤศจิกายน 2563 10.00-13.00

    การทำงานกับ Excel

    สร้างระบบอัตโนมัติทำงาน Excel
 

14 พฤศจิกายน 2563 14.00-17.00
    การทำงานกับ Website

    สร้างระบบอัตโนมัติทำงานกับ Website
 

28 พฤศจิกายน 2563 10.00-13.00

    แลกเปลี่ยนไอเดี

    นำเสนอระบบอัตโนมัติที่นักเรียนสร้าง

    ระบบอัตโนมัติอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมัครเรียนสด

ติดต่อเรา

โทร: 0860020404

Email: xippar@ultimatepython.co

UltimatePython