Bootcamp สำหรับ 10 ท่าน

ลดงานด้วย Python รุ่นที่ 18

ที่เดียวที่ดูแลคุณแบบ "ตัวต่อตัว"  ตั้งแต่     0 จนใช้งานจริงรอบตัว

เริ่ม  11  กรกฎาคม

7,900.00 บาท

เมื่อชำระภายในเดือนมิถุนายน


| เกี่ยวกับคอร์ส
 

Ultimate Python เริ่มต้นจากประสบการณ์ตรงของ ซิปป้า ผู้ก่อตั้งและผู้สอน ที่แม้ไม่ได้จบทางด้านการเขียนโปรแกรม และไม่ได้ทำงานทางด้านนี้โดยตรง แต่ Python ช่วยสร้างเครื่องมือทำงานรอบตัว สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง สร้างคุณค่าให้บริษัท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสทางอาชีพอย่างมาก

ด้วย Python เป็นเครื่องมือที่ยังไม่แพร่หลายในสายงานทางด้านธุรกิจ และการเงิน (ณ ตอนนั้น) ที่เป็นพื้นเพของซิปป้า ทำให้ทักษะ  Python ช่วยสร้างประสิทธิภาพอย่างโดดเด่น ผ่านระบบทำงานแทนที่เร็วกว่าคนนับร้อยเท่า และเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่องานประจำวันในออฟฟิศสร้างโอกาสให้ได้ฝึกงานกับ Amazon.com ในประเทศไทย และทำงานใน Startup ทางด้าน Computer Vision เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมนักพัฒนา AI และทีมฝั่งธุรกิจ 

ประสบการณ์ที่เริ่มจาก 0 ด้วยตัวเอง   ประสบการณ์สอน และผลตอบรับจาก 17 รุ่น ที่ผ่านมา การจัดอบรมให้กับบริษัท และการหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ตกผลึกเป็นคอร์สลดงานด้วย Python ในรุ่นที่ 18 ที่เป็นก้าวสำคัญของคุณในการทำความเข้าใจ Python เปิดมุมมองใหม่กับเทคโนโลยี และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวเอง

ในรูปแบบของคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนจาก 0 จนนำไปประยุกต์ใช้จริง และการดูแลนอกคลาสหลังจบเพื่อนำไปใช้จริง ในรูป แบบที่ใครก็เรียนได้


| คอร์สนี้จะทำให้คุณ...
 

ใช้ Python เป็น! สอนตั้งแต่กระบวนการคิด การหาข้อมูล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  และคำสั่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของโปรแกรมแรกของคุณ ที่เน้นการลงมือทำ พูดคุยตกผลึก ให้คุณเข้าใจ และทำได้ให้เร็วที่สุด

นำ Python ใช้งานรอบตัวได้   สร้างระบบอัตโนมัติทำงานซ้ำต่างๆ รอบตัว ลดภาระงาน เปิดโอกาสในการต่อยอดของคุณ ให้คุณเข้าใจว่าการเขียนโปรแกรม เป็นทักษะที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้จริงทุกคน

ต่อยอดเองได้   จาก ประสบการณ์จากการลงมือทำ และเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกอย่างที่ต้องรู้ ให้คุณลองผิดลองถูกในเรื่องใหม่ได้ และสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

ได้โปรแกรมที่ใช้ทำงานคุณ!   เพราะนอกจากคลาสเรียนแล้ว ยังมาพร้อมกับการดูแลต่อเนื่องไปจนถึงการประยุกต์ใช้สร้างโปรแกรมของคุณ เพื่อทำงานของคุณ เป็นที่ปรึกษาในช่วงตั้งไข่ให้เกิดประโยชน์จากการประยุกต์ใช้จริง!


| คอร์สนี้เหมาะสำหรับ คนที่...
 

ต้องการเริ่มต้นเรียน Python ให้เป็นเร็วที่สุด   เราคัดหัวข้อสำคัญที่เป็นหลักการสำคัญของการสร้างโปรแกรม ที่นำไปใช้งานได้ทันที ทำให้คุณเห็นภาพจากการเรียน ที่เป็นพื้นฐานของทุกหัวข้อในการต่อยอดความรู้

อยากลดภาระงานรอบตัว การเขียนโปรแกรมทำงานรอบตัวเป็นอีกการประยุกต์ใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ให้โปรแกรมของคุณทำงานส่วนที่ทำซ้ำๆ แทนคุณ ผ่านการสร้างชุดคำสั่งที่ทำงานซ้ำๆ งานที่ใช้เวลานานๆ

อยากรู้ Python นำไปต่อยอด Python เป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะอย่างเช่น งานสาย Data, Programming ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเทคโนโลยีได้มากขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ช่วยปูพื้นฐานที่แข็งแรงในการต่อยอด


| รูปแบบในการเรียนของคอร์ส...
 

ในการเรียนจะเป็นแบบการเรียนสดในคลาสเล็กสำหรับ 10 ท่าน ที่ทำให้เกิดการดูแลแบบตัวต่อตัวทั่วถึง   ในขณะเดียวกันให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด พูดคุย เพื่อตกผลึกให้เกิดความเข้าใจ ผ่านการลงมือทำร่วมกันเป็นกลุ่ม

 

ผสมกับการเรียนผ่านเนื้อหาวิดีโอที่ทำให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียนเองได้มากขึ้น มีการเรียนรู้ทบทวนที่มีความถี่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับการเรียนรู้ และจดจำ  

 

ทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการลงมือทำจริง แลกเปลี่ยนความรู้ในคลาส  ในขณะที่สามารถปรับเวลาการเรียนรู้ให้ตรงจังหวะของตัวเองมากขึ้น สร้างการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องมากขึ้น เสมือนอยู่ใน Bootcamp ที่ได้เรียนรู้กันตลอดเวลา มากกว่าแค่การเรียนเป็นครั้งๆ

นอกจากนี้การดูแลของคอร์สนี้ยังรวมถึงการนำความรู้ไปใช้งานสร้างโปรแกรมเพื่อทำงานจริงของคุณอีกด้วย

เรียนสดผ่าน gather.town   สร้างประสบการณ์การเรียนในห้องจากบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยที่ทำได้ทันที การปรึกษาตัวต่อตัวกับผู้สอนจริงๆ ก็สามารถทำได้เหมือนเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน


Workshop จัดเต็ม   ได้ลงมือเขียนจริงในทุกบทเรียน พร้อมการจับกลุ่มร่วมกันเขียน Python ให้คุณได้ลงมือทำจริง แลกเปลี่ยนความรู้ ผ่าน replit ที่สามารถเข้าเขียนจากอุปกรณ์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แลปทอป ipad มือถือ
 


เนื้อหาเข้มข้น     ให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยเนื้อหาวิดีโอควบคู่การเรียนสด ให้คุณใช้เวลาลงมือทำจริงมากขึ้นในคลาสสด และครอบคลุมเนื้อหามากขึ้นผ่านการเรียนออนไลน์ เพิ่มจังหวะในการเรียนรู้ให้จดจำ และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
 


| ตารางเรียน ลดงานด้วย Python รุ่น 18
 

การเรียนของ ลดงานด้วย Python จะเป็นการเรียนสดสัปดาห์ละ 2 ครั้งในวันเสาร์/อาทิตย์ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) ที่จะเรียนเนื้อหาหลักที่เน้น Workshop, การแลกเปลี่ยนพูดคุย และเรียนหลังเลิกงานในวันธรรมดา 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) ที่จะใช้สรุปเนื้อหาในการเรียนออนไลน์ของแต่ละสัปดาห์ และใช้ทำ Workshop ร่วมกัน

| สัปดาห์แรก  ​   โครงสร้างภาษา และการสั่งคำสั่ง   เรียนรู้วิธีการเขียน Python บรรทัดแรกของคุณ  ความหมายของคำว่าการเขียนโปรแกรม Python การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้เขียนโปรแกรม โครงสร้างสำคัญของ Python "OOP" และการควบคุมคำสั่ง Control Flow

วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม, 9:00 น. - 12:00 น.    •  การเขียนโปรแกรม Python และโปรแกรมที่ใช้   • String Object ข้อมูลตัวอักษร   • การทำงานกับข้อมูล ตัวแปร, Method, Function   • Workshop: ใช้งานเขียนโปรแกรมแรก   •   เนื้อหาออนไลน์    • ข้อมูล Object ประเภทต่างๆ   • Control Flow ควบคุมการทำงานของคำสั่ง

 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม, 20:00 น. - 21:00 น.   • สรุปการทำงานกับ   Object    • Workshop: การเลือกใช้ Object


|   สัปดาห์ที่ 2 การสร้างฟังก์ชั่นที่ต้องการ   การรวบรวมคำสั่ง แก้ไข Error และรวมเป็นคำสั่งที่พร้อมใช้งาน การหา และใช้งาน Library คำสั่งสำเร็จรูป และการสร้าง Module  จากคำสั่งที่สร้างไว้ใช้งาน

 วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม, 9:00 น. - 12:00 น.   • การแก้ไข Error และการหาข้อมูลเพิ่มเติม   •    การสร้าง Function ให้ทำคำสั่งตาที่ต้องการ   • การใช้งาน Library การค้นหาเครื่องมือที่ต้องการ    •    เนื้อหาออนไลน์   • แบบฝึกหัดการสร้างฟังก์ชัน

 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม, 20:00 น. - 21:00 น.   • สรุปเนื้อหาออนไลน์ • การสร้าง Module ไว้ใช้งาน    

 
|  สัปดาห์ที่ 3   Library และการทำงานกับไฟล์   การทำงานของระบบโฟลเดอร์ ไฟล์บนคอมพิวเตอร์   และการใช้คำสั่ง  เพื่อทำงานกับไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม, 9:00 น. - 12:00 น.• Library และวิธีการใช้งาน• การทำงานกับ Excel• การจัดการไฟล์ โฟลเดอร์• การทำงานบน Command Line    •    เนื้อหาออนไลน์   • แบบฝึกหัดการทำงานกับไฟล์• แบบฝึกหัดการทำงานบน Excel

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม, 20:00 น. - 21:00 น.• สรุปการใช้งาน Library• Workshop: การสร้าง Module ไว้ใช้งาน


|    สัปดาห์ที่ 4 การทำงานกับข้อมูล Website    การทำความเข้าใจข้อมูลบนเวป การ

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม, 9:00 น. - 12:00 น.• การทำงานกับข้อมูลเวปไซต์ • การสร้างบอทควบคุมเวปไซต์    เนื้อหาออนไลน์   • Workshop: เก็บข้อมูลหน้าเวป ควบคุมเวปไซต์

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม, 20:00 น. - 21:00 น.• การสร้าง Function


|   สัปดาห์ที่ 5 การควบคุมเมาส์ คีย์บอร์ด และ Version Control

วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม, 9:00 น. - 12:00 น.•   การควบคุมเมาส์คีย์บอร์ด  • การใช้งาน  Github  บันทึก แชร์โปรเจคของคุณ    •    เนื้อหาออนไลน์   •  อัพโปรเจคลง  Github

วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม, 20:00 น. - 21:00 น.• ทดลองใช้งาน  Github


|  Capstone Project
 

การดูแลของคอร์สนี้ครอบคลุมหลังจบคลาส และดูแลในการประยุกต์ใช้จริงกับการสร้างโปรแกรมที่ผู้เรียนต้องการ หรือ Captstone Project ที่หมายถึงโปรเจคที่นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา มาประกอบเป็นโปรแกรมจริงๆ ให้ทุกท่านที่เข้าเรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่


| โปรโมชั่นพิเศษ
 

Early Bird   สำหรับท่านที่ทำการชำระเงินภายในเดือนมิถุนายน รับส่วนลด 2,000 บาท 
ลงเรียนหลายท่าน    รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท 


รับคอร์สออนไลน์ฟรี   คอร์สนี้มาพร้อมกับสิทธิ์เรียนคอร์สออนไลน์ปัจจุบัน   และคอร์สในอนาคตภายในระยะเวลา   1  ปี
การดูแลนอกคลาส    ให้เราเป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้ของคุณ พร้อมครอบคลุมเนื้อหานอกคลาส  และเนื้อหาในช่องทางอื่น


| รีวิวจากผู้เรียน
 

อู๋

ธุรกิจส่วนตัว

เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเรียนพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด Python ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถเรียนได้ครับ

ไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันคนในห้องเพราะซิปป้าจะสอนโดยให้คนเรียนเข้าใจมากกว่าจำและนำไปใช้ครับ

เฟิร์ส

ครูสอนเปียโน

ต้องขอบคุณคอร์สนี้จริงๆ หลังจากเรียนคอร์สนี้จบทำให้นำไปต่อยอดด้วตัวเองได้ เวลามีปัญหาอะไร instructor ก็ยังดูแลเหมือนเดิมแม้ว่าจะเรียนจบคอร์สไปแล้ว เป็นคอร์สที่คุ้มค่ามาก แถมเป็นคลาสเล็กทำให้ instructor ดูแลได้ทั่วถึง

คิก

พนักงานบริษัท

ดีใจที่ได้เรียนกับคุณซิปป้า สอนดีมาก อธิบายชัด เข้าใจตามได้ไม่ยาก สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาเลย หลังเรียนแล้วเข้าใจว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรได้เยอะมาก...รอเปิดคลาส workshop ตะลุยโจทย์นะคะ 😁

ปอป้อ

Software Tester

เรียนสนุกดีค่ะ บรรยากาศเป็นกันเอง ตอนนี้ automate กำลังมาค่ะ เลยมาลงเรียน ในห้องแทบจะเหมือนเรียนตัวต่อตัว คลาสเล็ก คนน้อย ไม่เข้าใจก็ถามได้เลยค่ะ เพื่อนที่เรียนด้วยกันช่วยกันคิดบ้าง ซิปป้าช่วยบ้าง ถือเป็นคลาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมค่ะ มีคำถามก็ถามซิปป้าได้ตลอดค่ะ ได้รู้จักเพื่อนทำงานต่างสายงานกันไปด้วยค่ะ สนุกดี

น้องอู๋

นักศึกษามหาวิทยาลัย

พี่ซิปป้าสอนได้ดีมากครับ เข้าใจง่าย แบบฝึกหัดเยอะ แนะนำเลยค้าบบบบบบ

กอล์ฟ

อาจารย์มหาวิทยาลัย

มีวิธีเรียน Python หลายวิธี แต่วิธีของผม คือ มาเข้าเรียนคอร์สนี้ เพราะคิดแล้วว่า เร็วกว่าวิธีอื่น ครู Sippa มีวิถีอธิบายให้เข้าใจแบบไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ถามเป็นระยะว่า ก่อนจะโปรแกรมมิ่ง พูดให้เป็นภาษาพูดให้ได้ก่อน แล้วจากที่พูดก็แปลงเป็น code และให้ระวังความต่างจากที่พูดกับ code แล้วยังพร้อมตอบคำถามเสมอ การเรียน Python สนุก ประยุกต์ได้มาก และท้าทาย ความรู้ความสามารถของผมจริง ๆ


เห็นภาพการใช้ลดงาน

เรียนแล้วเข้าใจ ก็มีแต่อยากต่อยอด!

เข้าใจ = ต่อยอดได้จริง

สอนลึกถึงหลักการ จึงเข้าใจง่าย

เน้นให้เข้าใจ เพื่อให้นำไปใช้ได้

ตั้งไข่ให้คุณ ต่อยอดเองได้!
 
 
 
 
 
 
 
 

Bootcamp สำหรับ 10 ท่าน

ลดงานด้วย Python รุ่นที่ 18

ที่เดียวที่ดูแลคุณแบบ "ตัวต่อตัว"  ตั้งแต่     0 จนใช้งานจริงรอบตัว