เรียนออนไลน์

ไม่จำกัดเวลา อัพเดทตลอดชีพ

กดปุ่มเล่นสีแดง

เพื่อเข้าสู่บทเรียน

Introduction: ปูพื้นฐานสำคัญ

1

ทำความรู้จักกับ Python

2

ความนิยมในการประยุกต์ใช้ Python

3

เรียนรู้เทคโนโลยีที่ประยุกต์จาก Python

4

ผลกระทบของ Automation กับการทำงาน

5

UBPC: เรียนยังไงให้เขียนเองเป็น

6

การติดตั้ง Jupyter Notebook

7

การใช้งาน Jupyter Notebook (Online)

8

การใช้งาน Jupyter Notebook (Anaconda)

9

โหมดการทำงาน และคีย์ลัด

10

การจดบันทึกบน Jupyter Notebook

11

คอนเซปท์สำคัญสำหรับการเขียนโค้ด

Data Structure: ประเภทข้อมูล และการใช้งาน

12

String: ข้อมูลตัวอักษร

13

Variable: ตัวแปรเก็บ Object

14

Built-in Fuction: คำสั่งพื้นฐาน

15

Method: คำสั่งเฉพาะ Object

16

Docstring: วิธีการใช้งานคำสั่ง

17

String Formatting: สร้างข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะส่วน

18

Integer: เลขจำนวนเต็ม

19

Float: เลขที่มีทศนิยม

20

การสร้างเงื่อนไขด้วยตัวเลข

21

Boolean: ค่าความจริง

22

List: ชุดข้อมูลแบบรายการ

23

Tuple: ชุดข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้

24

Set, None: ข้อมูลที่เจอบ่อย

25

Dictionary: ชุดข้อมูลแบบหมวดหมู่

26

Community: ความนิยมยิ่งทำให้น่าเรียน

27

ความนิยมทำให้ภาษายิ่งสำคัญ

28

Library: ชุดเครื่องมือสำเร็จรูป

29

Series: ข้อมูลที่กำหนด Index ได้

30

DataFrame: ข้อมูลแบบตาราง

Statement: การออกคำสั่ง

31

If Statement: ถ้า....ให้ทำ...

32

For Loop: ให้ทำ...กับทุก Object ใน...

33

For Loop: ตัวอย่างการใช้งาน

34

Indentation: ความสำคัญของการเว้นช่องว่าง

35

While Loop: ให้ทำในขณะที่...เป็นจริง

36

While Loop: ตัวอย่างการใช้งาน

37

Break Continue Pass: ตัวเสริม Loop

38

Def Statement: การสร้างคำสั่ง

39

Function Excercise : Lesser of Two Evens

40

Function Excercise : Animal Cracker

41

Function Excercise : Old MacDonald

42

Function Excercise : Master Yoda

43

Function Excercise : Almost There

44

Function Excercise : Makes Twenty

45

Guessing Game : เกมเดาเลข

Application: การประยุกต์ใช้

46

Python x Excel: สร้างรายงานผลรวม

47

Python x Excel: ลบคอลัมภ์

48

Python x Excel: เปลี่ยน Output

49

Python x Yagmail: ส่ง Email ด้วย Python

50

Web Scraping: เก็บข้อมูลหน้าเวป (1/2)

51

Web Scraping: เก็บข้อมูลหน้าเวป (2/2)

52

PPTX: ทำงานกับ PowerPoint

53

DOCX: ทำงานร่วมกับ Words

54

Selenium: ติดตั้ง

55

Selenium: พิมพ์ข้อมูลลงบนเวป

56

Selenium: คลิกข้อมูลบนเวป

57

Selenium: ดึงข้อมูลจากเวปไซต์

ติดต่อเรา

โทร: 0860020404

Email: xippar@ultimatepython.co

UltimatePython