top of page

Bootcamp 8 สัปดาห์
ลดงานด้วย Python

อัพทักษะ Python สร้างบอทรอบตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เรียนสดออนไลน์

เริ่ม 21 พฤษภาคม 65

4,950 บาท

เรียนในคลาส

Coming Soon

10,900 บาท

 คลาสรวม 24 ชั่วโมง

 รับวิดีโอย้อนหลัง

 การดูแลในกลุ่มเฉพาะ

 รับ Certificate

สร้างบอททำงานรอบตัว

เรียน Python ฉบับใช้จริง ไม่ต้องย้ายงานก็ได้ประโยชน์ทันที

ปูพื้นฐาน Python

เรียนเขียนโปรแกรม สั่งงานคอมพิวเตอร์ผ่านคำสั่ง

ลดภาระงาน

เรียนชุดคำสั่ง เครื่องมือสำคัญสำหรับการสั่งทำงานรอบตัว

ดูแลตัวต่อตัว

ร่วมกันออกแบบ สร้างระบบอัตโนมัติทำงานส่วนตัวของผู้เรียน

เรียนจากการสร้างโปรเจค

ลงมือทำจากวันแรก สร้างเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริง

โปรเจคในคอร์ส

เก็บข้อมูล e-commerce เตรียมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และนำมาวิเคราะห์ตลาด และคู่แข่ง

โปรเจคส่วนตัว