top of page

ทำงานซ้ำๆ บน PowerPoint? ใช้ Python ทำแทนด้วยระบบที่คุณออกแบบเอง

Updated: Aug 15, 2021


Python x PowerPoint นำข้อมูลมาเตรียมเป็นสไลด์แบบอัตโนมัติทำงานยังไง มาดูกันเลย


สำหรับหลายคนการสรุปผลรายงานจะขาดการทำสไลด์ไปไม่ได้เลย เนื่องจากใช้ประกอบการอธิบายผลจากรายงานที่เป็นข้อมูลมากมาย เป็นส่วนย่อยๆ ที่ช่วยให้หลายๆ คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น


แต่ส่วนประกอบหลักของสไลด์นั้นก็ยังคงเป็นข้อมูลในรายงาน เป็นตัวเลขใน Excel ซึ่งส่วนใหญ่มีแบบแผนที่ทำซ้ำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการประชุมรายสัปดาห์ รายเดือนเป็นต้น


ดังนั้นระบบอัตโนมัติจาก Python ที่สามารถทำงานได้ร่วมกันกับหลายโปรแกรมจะทำให้การสร้างระบบอัตโนมัติยิ่งมีประสิทธิภาพ และลดงานในหลายส่วนได้มากยิ่งขึ้น


ซึ่งการลดงาน PowerPoint มีหลักการยังไงบ้าง Ultimate Python จะเล่าให้ฟังครับ╔═══════════╗

ติดตาม Ultimate Python ที่จะทำให้คุณเข้าใจ Python ในฉบับที่ได้ประโยชน์สำหรับทุกคน


ติดตาม และตั้งเห็นก่อน เพจ Ultimate Python ในลิ้งค์ด้านล่าง


╚═══════════╝


โครงสร้างของสไลด์ PowerPoint จะประกอบไปด้วย 1) สไลด์ 2) ส่วนที่ใช้ใส่เนื้อหาต่างๆ เรียกว่า Placeholder


Python จะทำงานร่วมกับไฟล์ประเภท PowerPoint ด้วย Library ที่ชื่อว่า pptx ซึ่งมีเครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่สร้างไฟล์ เปิดไฟล์ เพิ่มสไลด์ แก้ไขไสลด์ ใส่ข้อมูล จนไปถึง การสร้างไฟล์ PowerPoint ใหม่


สำหรับสไลด์ที่มีการจัดหน้าที่แตกต่างกัน มีบางรูปแบบที่จะถูกบันทึกไว้เป็นแบบเบื้องต้นให้เราสามารถหยิบใช้ได้ทันที และการทำงานกับระบบอัตโนมัติ จะเลือกหยิบรูปแบบเหล่านี้มา


สำหรับการทำงานกับสไลด์ของ pptx จะต้องเลือกรูปแบบของสไลด์ที่มีการสร้างสำเร็จเอาไว้ ที่แต่ละรูปแบบจะมีจำนวนและหน้าตาของ Placeholders ไม่เหมือนกัน


เมื่อสร้างสไลด์ใส่เข้าไปในไฟล์ PowerPoint แล้ว จะต้องระบุว่าจะทำงานกับ Placeholder อันไหนที่อยู่ในสไลด์นั้นๆ เพื่อทำคำสั่งเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลเข้าไป


ซึ่งการใส่ข้อมูลอาจเลือกใส่เป็น String เพื่อให้โชว์เป็นข้อความในสไลด์ หรือการแนบรูปเข้าไป เช่น การใส่รูปกราฟ รูปรายงานประกอบความเข้าใจ


ซึ่งในการทำงานกับข้อความและ String เราอาจมีแบบแผนของคำพูดที่นำตัวเลขจากช่วงเวลาหนึ่ง กับอีกช่วงเวลาหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน และใช้คำสั่งดึงเฉพาะตัวเลขที่สนใจมา ทำให้ไม่ต้องเขียนแบบแผนซ้ำๆ


เมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยสามารถเซฟไฟล์เป็น PowerPoint นำไปใช้นำเสนองานได้ทันที


ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดงานการสร้าง PowerPoint


การสร้างสไลด์ที่มีแบบแผน และนำเข้าข้อมูลต่างๆ จาก Excel


การสร้างสไลด์ที่มีรูปภาพแปะ แบบอัตโนมัติ


การสร้างสไลด์ที่มีการปรับแต่งข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ฟัง


จะเห็นได้ว่าระบบอัตโนมัติที่พัฒนาด้วย Python สามารถทำงานร่วมกับไฟล์หลายๆ ประเภทได้ ทำให้เกิดระบบที่ครอบคลุมจำนวนงานมากกว่าที่ควบคุมได้ในที่เดียว


ติดตามการสอนสร้างระบบอัตโนมัติช่วยลดงาน PowerPoint แบบทีละขั้นตอนได้ทีเพจ Ultimate Python เร็วๆ นี้


เรียนเรียน Python จาก 0 ฉบับวัยทำงานยุคใหม่

เริ่มไว ใช้ได้ทันที พร้อมการดูแลจากผู้สอนโดยตรง และกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

เรียนรู้เกี่ยวกับคอร์สเรียนเพิ่มเติม https://ultimatepython.teachable.com/p/python-automation


720 views0 comments

Comments


bottom of page