เรียนออนไลน์

เรียนจาก 0 ใช้ลดงานออฟฟิศ

เป็นสมาชิกยาวๆ

ไม่มีจำกัดเวลา

อ่านบทความ

แลกเปลี่ยนความรู้

เรียนกับเรา

ขยายการใช้งาน

อัพเดทเนื้อหาตลอดชีพ

รวมไฟล์ Excel, วิเคราะห์ข้อมูล, สร้างรายงานแบบอัตโนมัติ

Excel

สร้างไฟล์ที่มีแบบแผน ด้วยข้อมูลเฉพาะไฟล์จำนวนมากแบบอัตโนมัติ

Words

สร้างไฟล์นำเสนอ พร้อมรูป และข้อมูลจาก Excel แบบอัตโนมัติ

PowerPoint

เก็บข้อมูลหน้าเวป, คลิก กรอก คัดลอกข้อมูล แบบอัตโนมัติ

Website

เขียนอีเมล์จำนวนมาก ที่ปรับแต่งเข้ากับผู้รับโดยเฉพาะ

Email

ผ่านเวปของเรา

เรียนจากที่ไหนก็ได้

Ultimate

Python

Ultimate

Python

สมัครเรียนออนไลน์

ติดต่อเรา

โทร: 0860020404

Email: xippar@ultimatepython.co

UltimatePython