อบรมองค์กร

เรียนจาก 0 ใช้ลดงานออฟฟิศ

ในเวลา และสถานที่ขององค์กร

อบรมในนามองค์กร

1/2

ทั้งใน และนอกเนื้อหา

ดูแลตั้งแต่วันแรก

ที่ต้องทำซ้ำๆ ใช้เวลามากๆ

ปรึกษาการลดงาน

อัพเดทเนื้อหา และสิทธ์อื่นๆ

ได้สิทธิ์การเรียนออนไลน์

Ultimate

Python

ปรับแต่งตามความต้องการ

หัวข้ออบรม

ครั้งที่ 1 (3 ชั่วโมง)
    Python กับการลดงาน

    ตัวอย่างระบบอัตโนมัติ

    การใช้เครื่องมือ

    ข้อมูลตัวอักษร
    ข้อมูลตัวเลข
    ชุดข้อมูลแบบรายการ
    Workshop

 

ครั้งที่ 2 (3 ชั่วโมง)
    การสร้างเงื่อนไข

    เงื่อนไขกำหนดให้ทำคำสั่ง

    การสั่งคำสั่งซ้ำๆ ผ่าน Loop

    แบบฝึกหัด และ Workshop

ครั้งที่ 3 (3 ชั่วโมง)

    การทำงานกับ Excel

    สร้างระบบอัตโนมัติทำงาน Excel
 

ครั้งที่ 4 (3 ชั่วโมง)
    การทำงานกับ Website

    สร้างระบบอัตโนมัติทำงานกับ Website
 

ครั้งที่ 5 (3 ชั่วโมง)

    แลกเปลี่ยนไอเดี

    นำเสนอระบบอัตโนมัติที่นักเรียนสร้าง

    ระบบอัตโนมัติอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา

โทร: 0860020404

Email: xippar@ultimatepython.co

UltimatePython