ลดงานด้วย Python

ปูพื้น Python ใช้ลดงานออฟฟิศ

ให้เขียน Python เป็น "เร็วที่สุด"

ปูทุกพื้นฐานที่ "ต้องรู้"

Python ทำอะไรได้บ้าง

หลักการของ Python

โครงสร้าง Object ของภาษา Python

การลงโปรแกรมที่ต้องใช้

การใช้งานโปรแกรมที่ใช้เขียน

การทำงานกับข้อมูลประเภทต่างๆ

การใช้คำสั่ง, Function

การใช้งาน Method คำสั่งเฉพาะ

การทำงานร่วมกันระหว่างคำสั่งต่างๆ

การสร้างเงื่อนไข

การสร้างการทำซ้ำผ่าน Loops

การใช้งานชุดคำสั่งสำเร็จรูป

แหล่งการหาข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างฟังก์ชัน

การทำแบบฝึกหัดสร้างประสบการณ์

วิธีการออกแบบโปรแกรมที่ต้องการ

ชุดคำสั่งในการทำงานกับโปรแกรมในออฟฟิศ

ประสบการณ์ในการใช้กับโจทย์จริง

ไอเดียในการประยุกต์ใช้

4 เดือน

แบบลองผิดลองถูก

4 ชั่วโมง

+ มีคนคอยดูแล

สมัครเรียน

ลองผิดลองถูกเอง

ใช้งานจริงทันที

ผ่าน Workshop ในคอร์ส

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

เรียนพร้อมเขียนในทุกอุปกรณ์

โหมด Picture in Picture

"6 ใน 10 อาชีพบนโลก มีงานมากกว่า 1/3 ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติได้ทันที"

อ่านต่อ

คลิกดูที่ไอคอน

Python ลดงานอย่างไร?

words.png
powerpoint.png
chrome.png
Email.png

ตัวอย่างเนื้อหา

ปูพื้นฐาน Python

แนะนำ Workshop

ในคอร์ส มีอัพเดทให้ตลอด

อัดแน่น และลงมือทำจริง

บทเรียนทั้งหมด

ทำความรู้จักกับ Python

Python ในฐานะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

โครงสร้างเชิง Object ในภาษา Python

Big Data คืออะไร?

Data Science คืออะไร?

AI, Machine Learning คืออะไร?

Automation และผลกระทบกับการทำงาน

Python ในฐานะทักษะพื้นฐานแห่งอนาคต

โปรแกรมที่ใช้เขียน Python

โปรแกรมที่ต้องใช้ และการดาวน์โหลด

โปรแกรมที่เลือกใช้ผ่านเวปไซต์

การใช้งานโปรแกรม Jupyter Notebook

โครงสร้างข้อมูล และการใช้งาน

String ข้อมูลตัวอักษร

String Formatting การแสดงผลตัวอักษร

Integer ข้อมูลจำนวนเต็ม

Float ข้อมูลเลขทศนิยม

Float Formatting การแสดงผลเลขทศนิยม

Boolean ค่าความจริง

Comparison Operators การเปรียบเทียบ

List โครงสร้างข้อมูลแบบรายการ

การใช้งาน List

Dictionary โครงสร้างข้อมูลแบบหมวดหมู่

Control Flow ควบคุมการทำงาน

Flow Chart หน้าตาของระบบของคุณ

If Statement การแบ่งกรณีของคำสั่ง

For Loop การทำซ้ำกับทุกข้อมูล

While Loop การทำซ้ำโดยเงื่อนไข

Workshop สร้างรายงาน Excel

นำเข้าข้อมูลจาก Excel

เครื่องมือที่ต้องใช้

การตั้งค่า Index ใช้ดึงข้อมูล

หาผลรวมจากหลายไฟล์ Excel

การหาผลรวมของข้อมูลทุก Column

การทำงานกับบาง Column

การสร้าง Column ใหม่

การหาผลรวมของทุก Row

การสร้าง Row ใหม่

การบันทึกรายงานเป็น Excel

Workshop เก็บข้อมูลหน้าเวป

ติดตั้งเครื่องมือที่ต้องใช้

ดึงข้อมูลทั้งหมดของเวป

การวิเคราะห์หน้าเวปที่ต้องการ

การระบุตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการบนเวป

การดึงข้อมูลที่ต้องการ

การทำงานซ้ำกับทุกหน้าเวปที่ต้องการ

การรวบรวมข้อมูล สร้างเป็น Excel

Workshop การควบคุมเวป

ติดตั้งเครื่องมือที่ต้องใช้

การเปิดเวปไซต์ด้วย Python

ระบุตำแหน่งบนเวปไซต์ที่ต้องการทำงานด้วย

การส่งคำสั่งเพื่อคลิกไปยังเวปไซต์

การเก็บข้อมูลลิงค์ของเวปไซต์

การทำซ้ำกับทุกหน้าเวปที่ต้องการ