คอร์สออนไลน์

ลดงานด้วย Python

ปูพื้นฐาน Python จาก 0 + ใช้งานจริงใน Workshop ทำงานรอบตัว


| เกี่ยวกับคอร์ส ลดงานด้วย Python
 

ลดงานด้วย Python เป็นคอร์สเรียน Python จาก 0 ที่เน้นให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้งานได้จริงทันทีผ่านการสร้างโปรแกรมที่ใช้ทำงานแทนรอบตัว เพราะเราเชื่อในการลงมือทำ และประสบการณ์ที่จะสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการเรียนรู้ต่อยอดรวมไปถึงการนำไปใช้งานได้จริง

ลดงานด้วย Python ถูกสร้างจากประสบการณ์สอนใน Bootcamp นับสิบรุ่น การอบรมให้กับบริษัท และ Feedback จากผู้เรียน ประกอบกับประสบการณ์ตรงโดย ซิปป้าผู้ ก่อตั้ง  Ultimate Python และผู้สอนที่เริ่มต้นจากคนที่ไม่มีพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจปัญหาของมือใหม่ ทำให้ได้คอร์สเรียนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนจากทุกพื้นเพ เริ่มต้นเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองให้ได้เร็วที่สุด


|  คอร์สนี้เรียนแล้วได้อะไร?
 

เข้าใจพื้นฐานของ Python     เข้าใจว่าการเขียนโปรแกรมด้วย Python ทำอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ใช้โปรแกรมอะไรบ้าง   เรียนรู้พื้นฐานของภาษา Python ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาคำตอบผ่าน Google และนำข้อมูลที่ได้มามาประยุกต์ใช้ได้

เขียน Python เป็น     ใช้งานคำสั่งสำคัญเพื่อสร้างการทำงานที่คุณต้องการได้  และสร้างโปรแกรมที่มีการกำหนดเงื่อนไข การทำซ้ำ เพื่อสร้างระบบที่ทำงานแทนคุณรอบตัวได้!

มีประสบการณ์ในการสร้างระบบทำงานรอบตัว    ผ่านตัวอย่างการใช้งานสร้างระบบอัตโนมัติทำงานรอบตัวจริง บนโปรแกรมจริงให้คุณทราบวิธีการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ลักษณะการใช้งาน ให้คุณเรียนรู้เครื่องมือใหม่ได้ด้วยตัวเองในอนาคต

ได้โปรแกรมทำงานแทนไปใช้!    คอร์สนี้มาพร้อมกับโปรแกรมตัวอย่างใน Workshop ด้วย เรียนรู้พื้นฐาน Python เพื่อปรับใช้โปรแกรมตัวอย่าง และนำไปใช้กับงานประจำวันของผู้เรียนได้ทันที!!


| คอร์สนี้เหมาะสำหรับ คนที่...
 

ต้องการเริ่มต้นเรียน Python ให้เป็นเร็วที่สุด   เราคัดหัวข้อสำคัญที่เป็นหลักการสำคัญของการสร้างโปรแกรม ที่นำไปใช้งานได้ทันที ทำให้คุณเห็นภาพจากการเรียน ที่เป็นพื้นฐานของทุกหัวข้อในการต่อยอดความรู้

อยากลดภาระงานรอบตัว การเขียนโปรแกรมทำงานรอบตัวเป็นอีกการประยุกต์ใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ให้โปรแกรมของคุณทำงานส่วนที่ทำซ้ำๆ แทนคุณ ผ่านการสร้างชุดคำสั่งที่ทำงานซ้ำๆ งานที่ใช้เวลานานๆ

อยากรู้ Python นำไปต่อยอด Python เป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะอย่างเช่น งานสาย Data, Programming ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเทคโนโลยีได้มากขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ช่วยปูพื้นฐานที่แข็งแรงในการต่อยอด


|  ทำไมต้องเลือกเรียนคอร์สนี้?
 

คอร์สนี้สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะ   ไม่ว่าคุณจะไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือยังไม่เคยใช้ Python คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับคุณด้วยหัวข้อการเรียน และวิธีสอนที่เน้นให้คุณจับหลักสำคัญ และนำไปใช้งานได้เร็วที่สุด

คอร์สนี้ทำให้คุณเขียนเป็นเร็วที่สุด   ด้วยเนื้อหาที่คัดเลือกหัวข้อที่ตอบโจทย์มือใหม่ ได้ใช้งานจริง และนำไปใช้ได้ทันที ทำให้คุณใช้สร้างประสบการณ์ ลองผิดลองถูก สร้างองค์ความรู้ความคุ้นเคย ปูพื้นฐานสู่หัวข้อที่ซับซ้อนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

กลั่นจากประสบการณ์ตรง และการปรับปรุงต่อเนื่อง   คอร์สนี้เร่ิมต้นจากการเข้าใจปัญหาของมือใหม่ที่เริ่มต้นเรียนด้วยตัวเองจากประสบการณ์ของ ซิปป้าผู้สอนโดยตรง พร้อมปรับปรุงต่อเนื่องจาก Feedback ของผู้เรียนให้ได้บทเรียนที่ตอบโจทย์มือใหม่มากที่สุด

คอร์สที่นำไปใช้งานจริงได้ทันที   สอนบนโปรแกรมจริงที่มืออาชีพใช้งาน พร้อมตัวอย่างจริงที่คุณทำ เข้าใจ และปรับไปใช้งานได้จริงๆ ไม่ใช่การทำงานบนโปรแกรมออนไลน์ หรือตัวอย่างที่สอนเรื่องการเขียนโปรแกรมเท่านั้น!!


|  เนื้อหาในคอร์ส
 

ทำความรู้จักกับ Python    คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และเราจะต้องมีมุมมองกับมันอย่างไรให้ทำความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง 
 
•Python ในฐานะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร•โครงสร้างเชิง Object ในภาษา Python•Big Data คืออะไร?•Data Science คืออะไร?•AI, Machine Learning คืออะไร?•Automation และผลกระทบกับการทำงาน•Python ในฐานะทักษะพื้นฐานแห่งอนาคต

โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน  เรียนว่าการเขียน Python คืออะไร ทำงานอย่างไร จากโปรแกรมที่ใช้เขียน "โปรแกรม Python"
 
•การดาวน์โหลดและติดตั้ง Anaconda, Atom•การใช้งาน Python, Text Editor, PowerShell เบื้องต้น•Python Script และ IPython•การใช้งานโปรแกรมที่ใช้เขียนโค้ดออนไลน์•การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมที่ใช้ออนไลน์ และบนคอมพิวเตอร์•การใช้งาน Jupyter Notebook

ข้อมูล Object ประเภทต่างๆ    เรียนการจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ และโครงสร้างแบบ Object ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของภาษา Python และการทำงานกับ  Object ประเภทต่างๆ ให้สามารถแยกความแตกต่าง และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 
•String ข้อมูลตัวเลข•String ใช้ทำอะไรบ้าง•String Formatting, F-string•Variable ตัวแปรเก็บข้อมูล•Built-in Function การใช้คำสั่งพื้นฐาน•Method การใช้งานคำสั่งเฉพาะ และคำสั่งทีต้องรู้•Integer จำนวนเต็ม•Float จำนวนทศนิยม•Float Formatting การจัดการการแสดงผลทศนิยม•Boolean ค่าความจริง•การสร้าง Boolean จากการเปรียบเทียบ•List โครงสร้างแบบรายการ•List ใช้ทำอะไรบ้าง•Dictionary โครงสร้างหมวดหมู่ข้อมูล•Tuple, None Object พื้นฐานอื่นๆ

Control Flow การควบคุมการทำงานของโปรแกรม   ให้มีการทำงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านการสร้างเงื่อนไข การใช้คำสั่งทำซ้ำ เพื่อสร้างโปรแกรมที่ฉลาดขึ้น มากกว่าแค่ทำตามคำสั่งเดิมไปเรื่อยๆ

•การใช้งาน Flow Chart เพื่อสื่อสารขั้นตอนการทำงาน•If Statement สร้างเงื่อนไขการทำงาน•For Loop การทำงานซ้ำกับ Object•While Loop การทำงานซ้ำตามเงื่อนไข

Function และ Library สร้างคำสั่งไว้ใช้งาน   รวบรวมคำสั่งของคุณเป็น  Function  ที่ทำให้คุณเรียกใช้คำสั่งได้ง่ายๆ พร้อมการสร้างเป็น Module ไว้เรียกใช้ในอนาคต และมาทำความรู้จักกับ Library  ชุดคำสั่งที่สร้างสำเร็จรูปไว้แลัว เพียงเรียกใช้ก็สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

•สร้าง Function ด้วย def statement •การสร้าง module ของคุณเอง•วิธีการใช้ library คำสั่งสำเร็จรูปที่คุณนำมาใช้งานได้ทันที• วิธีการค้นหา library ที่ตอบโจทย์งานของคุณ

แบบฝึกหัดการสร้าง Function ทำงานกับ Object ด้วย Method คำสั่งต่างๆ ให้คุณได้ฝึกใช้งานข้อมูลพื้นฐานก่อนนำไปใช้งานจริงกันใน Workshop เร่งความเร็วความเข้าใจ

•Lessor of Two Evens•Animal Cracker•Old Macdonald•Makes Twenty•Almost There•Master Yoda•Guessing Game

Workshop  สร้างรายงานจากไฟล์ Excel   สร้างระบบจัดการข้อมูล Excel ที่นำข้อมูลจาก Excel มาประกอบเป็นรายงาน ผ่านการคำนวนตัวเลขและนำมาประกอบเป็นการสรุปรายงาน

•ติดตั้ง Pandas•อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel•การตั้งค่า Index เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล•การหาผลรวมหลายไฟล์ Excel•หาผลรวมของทุก Column•หาผลรวมราย Column•สร้าง Column ใหม่•หาผลรวมทุก Row •สร้าง Row ใหม่•บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel

Workshop เก็บข้อมูลทั้งเวปไซต์ เรียนรู้พื้นฐานการทำงานกับข้อมูลเวปไซต์  วิธีการสร้างระบบเพื่อเก็บข้อมูลจากหน้าเวป และการสร้าง loop ทำงานซ้ำเพื่อเก็บข้อมูลทั้งเวปไซต์

•ติดตั้งเครื่องมือ Requests, BeautifulSoup•การดึงขอข้อมูลเวปไซต์ด้วย Requests•พื้นฐาน HTML•การระบุ HTML Tags ที่เก็บข้อมูล•การระบุข้อมูลที่ต้องการดึงจาก HTML Tags•การดึงข้อมูลในข้อมูล•การใช้ For Loop ทำงานซ้ำกับทุกหน้าเวป•การเตรียมข้อมูลและนำใส่ Excel

Workshop ควบคุมเวปไซต์ด้วย Selenium   เรียนรู้วิธีใช้ Selenium ควบคุมการทำงานบนเวป  ใช้สร้างบอทกดปุ่ม กรอกข้อความบนเวป เพื่อสร้างบอททำงานของคุณ

•ติดตั้ง Chrome Driver, Selenium•เปิด Chrome Driver ด้วย Python •คำสั่งเปิดเข้าเวปที่ต้องการ•การระบุตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการด้วย HTML Tags•คำสั่งคลิกสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ•การผูก Loop ทำซ้ำกับข้อมูลทุกหน้า

Workshop ส่งอีเมล์ด้วย Python กับ Library Yagmail ที่ทำให้การส่งอีเมล์ง่าย ภายในไม่กี่คำสั่ง ประยุถต์ใช้ร่วมกับ For Loop, f-string สร้างระบบส่งอีเมล์จำนวนมาก หลากหลายเนื้อหาได้เลย!

•การติดตั้ง Yagmail•การระบุผู้รับ หัวข้อ และเนื้อหาในจดหมาย•การแนบเอกสารแนบ•การใส่รูปเข้าไปในเนื้อหาของ Email

Workshop สร้างบิลบน Words อัตโนมัติ  เรียนรู้คำสั่งระบุตำแหน่งข้อมูลบน Words วิธีการตั้งค่า Font, ขนาดตัวหนังสือ ใช้สร้างระบบอัตโนมัติที่ออกเอกสารบน Words แบบอัตโนมัติ

•การติดตั้ง Docx•การระบุข้อมูลที่ต้องการทำงานด้วยบน Words •การแก้ไขข้อมูล Font ขนาดตัวหนังสือ•การบันทึกไฟล์ Words

Workshop สร้างไฟล์ PowerPoint ด้วย Python  เรียนวิธีการสร้าง PowerPoint และนำภาพ  เขียนข้อความลงใน สไลด์ ให้คุณสามารถนำไปปรับใช้สร้างระบบสร้าง PowerPoint 

•การติดตั้ง PPTX•การสร้าง slide •การใส่ข้อมูล ภาพ และตัวหนังสือลง slide •การบันทึกไฟล์ .pptx


Workshop สร้างบอทควบคุมเมาส์ คีย์บอร์ด   สร้างบอทที่ออกแบบด้วยคำสั่งพื้นฐาน ที่นำไปใช้งานได้หลากหลายมากที่สุดอันหนึ่งกับ PyautoGUI ที่มาพร้อมเครื่องมือ Image Recognition ใช้เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการ

•การติดตั้ง pyautogui•การหาตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการทำงานด้วย•การส่งคำสั่งคลิก•การส่งคำสั่งพิมพ์ข้อความ•การส่งคำสั่งลาก-วาง•การส่งคำสั่งการกด Hot-key•การใช้ Image Recognition หาสิ่งที่ต้องการบนหน้าจอ


|  ตัวอย่างเนื้อหาจากคอร์ส
 

 
 
 
 
 
 

คอร์สออนไลน์

ลดงานด้วย Python

ปูพื้นฐาน Python จาก 0 + ใช้งานจริงใน  Workshop ทำงานรอบตัว