เพิ่ม Productivity  ปัจจุบัน
อัพทักษะใหม่ แห่งอนาคต

ปูพื้นฐานPython   สร้างบอททำงานรอบตัว

ซิปป้า
ผู้สอน, Ultimate Python

เก็บข้อมูลจากทั้งเวปไซต์ด้วย

ระบบอัตโนมัติที่ทำให้การเก็บข้อมูลทั้งเวปไซต์ด้วยตัวคนเดียวเป็นไปได้

ส่งอีเมล์อัตโนมัติด้วย Python

ส่งอีเมล์ด้วย Gmail ผ่าน Python ด้วยข้อความปรับแต่งสำหรับผู้รับโดยเฉพาะ

สร้างบอททำงานอัตโนมัติ

ควบคุมเมาส์คีย์บอร์ดตามสั่ง ลดภาระงานซ้ำๆ ได้ไม่มีขีดจำกัด!

สร้างรายงานบน Excel

คำนวนข้อมูล สร้างเป็นรายงานบน Excel ผ่านการสร้างระบบอัตโนมัติที่จัดการให้เรา

สร้างบิลบน Words อัตโนมัติ

นำข้อมูลลูกค้ามากรอกบนบิลใน Words แล้วออกบิลจำนวนมากแบบอัตโนมัติ

ทำงาบนเวปแบบอัตโนมัติ

สร้างระบบ คลิก กรอกข้อมูล ดึงข้อมูลผ่านเวปไซต์ และโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ

สร้าง Power Point อัติโนมัติ

สร้างสไลด์ด้วย Template นำข้อความ และภาพแปะสไลด์อัตโนมัติ